Μενού Κλείσιμο

Η Οίτη, γνωστή ως το βουνό των λουλουδιών και του μυθικού ήρωα Ηρακλή, είναι ένα βουνό μοναδικής φυσικής ομορφιάς, με εκτεταμένα ελατοδάση, σπάνια αλλά και εντυπωσιακά είδη φυτών, πλούσια πανίδα και πολλά νερά, που κατεβαίνουν τις περισσότερες φορές απότομα, μέσα από απόκρημνα και πανέμορφα φαράγγια. Αποτελεί το πέμπτο ψηλότερο βουνό της Στερεάς Ελλάδας και βρίσκεται στα όρια των Νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας με ψηλότερη κορυφή τον Πύργο (2.152 μ.).

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ιδρύθηκε με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α) με σκοπό την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Οίτης και της ευρύτερης περιοχής του όρους Οίτη. Οι τρεις βασικοί άξονες δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης είναι οι εξής:

1) παρακολούθηση και προστασία των τύπων οικοτόπων και των ειδών πανίδας και χλωρίδας του βουνού  
2) φύλαξη-επόπτευση του Εθνικού Δρυμού και της ευρύτερης περιοχής του όρους Οίτη  
3) ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας της περιοχής.