Μενού Κλείσιμο

Συμμετοχή του Φ.Δ. στην 11η συνάντηση εργασίας των πιστοποιημένων προστατευόμενων περιοχών στο βιώσιμο τουρισμό – Europarc Federation

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή του Φ.Δ. στην 11η συνάντηση εργασίας των πιστοποιημένων προστατευόμενων περιοχών στο βιώσιμο τουρισμό – Europarc

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Kόλπου συμμετείχε στην 11η συνάντηση εργασίας των πιστοποιημένων προστατευόμενων περιοχών στο βιώσιμο τουρισμό –Europarc, με θέμα: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Επιπτώσεις του Τουρισμού: Αναζητώντας μία βιώσιμη απάντηση», στα Πράμαντα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Διοργανωτές της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 9-11 Απριλίου, ήταν ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων και η Ομοσπονδία EUROPARC, που εκπροσωπεί προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 σε 40 χώρες.

Η συνάντηση εργασίας περιλάμβανε συνεδρίες από εξειδικευμένους ομιλητές, εργαστήρια (workshops) καθώς και εκδρομές στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, της κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και των Μετεώρων.

• Εργαστήριο Επικοινωνίας: Αφήγηση Ιστοριών για Βιώσιμους Προορισμούς και Συνεργάτες – επικεφαλής η Bárbara Pais

• Εργαστήριο Βιώσιμου Τουρισμού: Κατάρτιση για το Αύριο: Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Εκπαίδευση – επικεφαλής ο Giacomo Benelli

• Εργαστήριο για Επιχειρήσεις και Ταξιδιωτικούς Πράκτορες: Δημιουργία βιώσιμων τουριστικών πακέτων που δουλεύουν – επικεφαλής ο Paulo Castro

• Εργαστήριο: Ο προγραμματισμός εισροής των επισκεπτών με βιώσιμο τρόπο -επικεφαλής η Stefania Petrosillo

• Εργαστήριο: Διοργάνωση από το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων.

Το κλείσιμο της συνάντησης έγινε από τον Αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο.

Οι εκπρόσωποι του Φ.Δ. είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με μέλη της ομοσπονδίας EUROPARC, με τα στελέχη και το προσωπικό του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων & Μετεώρων αλλά και με τους ντόπιους για θέματα που αφορούν την ανάδειξη των Εθνικών Πάρκων με μοχλό τον βιώσιμο τουρισμό.

Ο Φ.Δ έχει ήδη συνάψει προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την κατάθεση φακέλου ένταξης της προστατευόμενης περιοχής του όρους Οίτη στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Πάρκων και Προστατευόμενων Περιοχών (EUROPARC Federation) και την πιστοποίησή της ως Βιώσιμο Προορισμό με βάση την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για το Βιώσιμο Τουρισμό». Η πιστοποίηση αυτή που αφορά στην ανάπτυξη του τουρισμού σε περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προβολή της ευρύτερης περιοχής και της τοπικής κοινωνίας και διασφαλίζει ότι ο τουρισμός θα συμβάλλει στην αειφόρο οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη.